Zasady uczestnictwa loterii fantowej o nazwie Misio-Lotek

Każdy uczestnik loterii fantowej musi zakupić los o wartości 2 zł, dokonując przelewu na podany niżej rachunek bankowy.
Wysyłając w załączniku na adres e-mail biuro@lekanos.pl dokument potwierdzający wykonanie przelewu, w treści e-mail podaje w jaki sposób chce zagrać.
Do wyboru są dwie możliwości gry: Misio- Traf lub Misio-Los.


Jak grać?
W tresci mail należy podać cztery cyfry od 1 do 25.


Uczestnikiem Małej Loterii Fantowej może być każda osoba, posiadająca możliwość dokonywania przelewu.
Każdy uczestnik loterii fantowej Misio-Lotek może wysyłać nieograniczoną ilość maili.
Godzinę przed losowaniem już nie ma możliwości zakupu Misio - Lotka.
Każde losowanie odbędzie się na żywo na profilu Facebook Lekanos w każdy poniedziałek o godzinie 14:00.
Cały koszt zakupionego Misio-Lotka będzie przeznaczony na Fundację (na rzecz Osób Niewidomych Labrador - Pies Przewodnik).

 

18947267 1591132817572557 14976351 o


Warunki wygrania głównej nagrody:

W każdym tygodniu będzie do wygrania 500 zł. Jeśli po losowaniu cyfr od 1 do 25 nikt nie wygra ta pula przechodzi na kolejne losowanie na żywo na stronie profilu Facebook Lekanos
Jeśli uczestnik loterii fantowej wygra główną nagrodę, ma obowiązek zgłosić się po jej odbiór.Ma na to siedem dni. przypadku wygrania przez kilka osób, nagroda będzie dzielona na zwyciezców. Jeśli uczestnik loterii fantowej Misio-Lotek nie zgłosi się w terminie wyznaczonym w regulaminie nagroda główna przepada i trafia do Fundacji (na rzecz Osób Niewidomych Labrador - Pies Przewodnik).
Fundatorem nagrody głównej loterii fantowej Misio-Lotek może być każdy, osoba fizyczna,a także firma. W zamian za ufundowanie nagrody gwarantujemy, przez cały tydzień spoty reklamowe o danej firmie na profilu Facebook Lekanos
http://www.lekanos.pl/ i youtube. Spot reklamowany będzie nagrany przez osobę przebraną za misia Zdzisia.Spot reklamowanej firmy będzie umieszczony na stałe.
Loteria fantowa Misio-Lotek jest legalna za zgodą Urzędu Celnego lub będzie w trakcie
zgłoszenia co tydzień gotowa do złożenia wniosku do Delegatura Wielkopolskiego UrzęduCelno-Skarbowego w Kaliszu ul. Fabryczna 1 A 62-800 Kalisz.
ZGŁOSZENIE URZĄDZANIA LOTERII FANTOWEJ
Na podstawie art. 7 ust 1a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 471 ze zmianami)
Po zakończeniu losowania numerów Misio-Lotek pojawią się one na stronie http://www.lekanos.pl/ z datą losowania.

 

Jak wypełniać przelew?


odbiorca:
Lekanos
Kurów 15/1
63-460 nowe skalmierzyce
tytuł przelewu:
Misio-Lotek
numer rachunku:
96 1600 1462 1842 5258 4000 0001
BNPParibas